انواع باطری های ups در شرکت فنی مهندسی نارین الکترونیک

شرکت فنی مهندسی نارین الکترونیک ارائه کننده انواع باطری های اسید ژل از برند های مطرح جهان همچون فیام (fiomm) ، اُکسید (oxide) ، هیتاکو (hitaco)

در رنج ولتاژ 12 ، 24 ، 48
و رنج آمپر 7 ، 12 ، 24 ، 48 ، …..و 150