دسته بندی آرشیو: مقالات گرایش بالینی

گزارشی از اداره تجهيزات پزشکی بيمارستان ميلاد

نوشته شده توسط :arezuysf

این مصاحبه توسط سرکار خانم نیلوفر حسن (کارشناس مهندسی پزشکی بالینی) صورت گرفته و بصورت اختصاصی در وبسایت قرار داده شده است. این گفتگو به بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان میلاد اختصاص دارد. دکتر مانی میرزایی رئیس بخش تجهیزات پزشکی با تحصیلات دکتری پزشکی و سابقه در سمت های کارشناسی ، نظارتی و مدیریتی در شرکت…

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا