دسته بندی آرشیو: آشنایی با گرایش ها

گذری بر گرایش‌های مهندسی زیست پزشکی (بخش دوم)

نوشته شده توسط :arezuysf

مروری بر گرایش‌های بنیادی-نظری • بیومکانیک بیومکانیک عبارت است از تحلیل مکانیکی ارگان‌های موجودات زنده. در واقع بیومکانیک ، کاربرد علم مکانیک در سیستم‌های بیولوژیکی است. در بیومکانیک ، مکانیزم سلولی ،‌ حرکت و رشد اعضاء بدن ، سیستم شریانی و عملکرد و ساختار استخوان‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. همچنین مباحثی مانند: ویسکوالاستیسیته ، رئولوژی…

گذری بر گرایش‌های مهندسی زیست پزشکی (بخش اول)

نوشته شده توسط :arezuysf

در پی ارائه مقالاتی پیوسته که به معرفی جامع و کامل دانش جدید مهندسی پزشکی می پردازد ، تا کنون به مباحث «مهندسی پزشكی از  منظر واژه‌نامه‌ها  و مشاهير» ، «عوامل و انگيزه‌های پيدايش علم مهندسی پزشكی» ، «صاحب نظران پیشین ، چراغ راه آینده» ، «اولین مراکز آموزشی پژوهشی مهندسی پزشکی» و «مهندسی پزشکی…

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا