دسته بندی آرشیو: کتب قدرت

کتاب الکترونیک قدرت

نوشته شده توسط :arezuysf

سرفصل ها  ۱-مقدمه ۲-دیود های قدرت ۳-تریستورها ۴-تریستورهای خاموش شونده با گیت ۵-ترانزیستور های قدرت دو قطبی ۶-ماسفت های قدرت ۷-ترانزیستورهای دو قطبی با گیت عایق شده ۹-دستگاه های القایی ساکن ۱۰-یکسوکننده های دیودی ۱۱-یکسو کننده های کنترل شده ی تکفاز ۱۲-یکسو کننده های کنترل شده سه فاز ۱۳-مبدل های DC به DC ۱۴-اینورتر ها…

کتاب تشریح کامل مسائل بررسی سیستم های قدرت

نوشته شده توسط :arezuysf

فهرست مطالب فصل اول :آشنایی فصل دوم:مفاهیم مدارهای جریان متناوب در حالت سینوسی مانا فصل سوم:نمایش سیستم های قدرت فصل چهارم:خطوط انتقال انرژی فصل پنجم :ترانسفورماتورهای قدرت فصل ششم :ماشین های سنکرون فصل هفتم:بررسی بخش بار فصل هشتم:اتصال متقارن و نا متقارن فصل نهم:بررسی اتصال کوتاه متقارن و نا متقارن با روش کامپیوتری فصل دهم:وسائل…

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا