دسته بندی آرشیو: الکترونیک صنعتی

ترانس جريان (CT)

نوشته شده توسط :arezuysf

ترانسهای جریان برای نمونه گیری جریان به نسبت عبور جریان از اولیه خود و القای آن در ثانویه استفاده میشوند. این ترانسها به منظور حفاظت و اندازه گیری در ابتدای خطوط ورودی به پستها و همچنین در ورودی ترانس قدرت و ورودی ثانویه ترانس و همچنین در خروجی های پست و نقاط کلیدی دیگر که…

کلید های قدرت

نوشته شده توسط :arezuysf

كليدهاي قدرت به دو دسته تقسيم ميشوند : ۱- كليد بدون قابليت قطع زير بار (سكسيونر) ۲-كليد با قابليت قطع زير بار ( دژنكتور ) سكسيونر : سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار می سازد و مانع افت ولتاز می شود.لذا باید مقاومت عبور جریان…

كاربرد نيمه هادي ها در كنترل سرعت موتورهاي القائي

نوشته شده توسط :arezuysf

در اين مقاله كاربر نيمه هادي هاي قدرت در سيستمهاي كنترل سرعت از نوع ايستا يا استاتيكي هستند . بايد دانست كه تركيب سيستمهاي الكترونيك قدرت (مانند كنترل كننده هاي ولتاژ ) و متوتورهاي الكتريكي همراه با مكانيسم كنترل آنها را محركهاي تنظيم پذير سرعت مي نامند كه ما به اختصار آنرا ASD مي ناميم…

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

نوشته شده توسط :arezuysf

بدون تردید یکی از پایه های پیشرفت امروزین جامعۀ انسانی، الکترونیک و مباحث پیرامونی آن است. در بستر این علم پایه­ ای و بسیار مهم، اختراعات و کارهای بسیاری چهره بسته­است و جنبۀ صنعتی آن نیز عرصۀ بسیار فناورانه و قابل توجهی است. الکترونیک صنعتی ترکیبی از قدرت, الکترونیک و کنترل است. قدرت، وسایل قدرت استاتیک…

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا