شهریور ۲۷, ۱۳۹۵ 0

الکتریسیته (برق)

نوشته شده توسط :arezuysf درشهریور ۲۷, ۱۳۹۵

الکتریسیته چیست؟ و کاربردهای آن

الکتریسیته یا همان برق در تمام زندگی ما جریان دارد و می توان گفت بدون برق زندگی سخت می شود. اگر به اطرافمان نگاه کنیم و وسایلی که با الکتریسیته کار می کنند را بشماریم به اهمیت آن پی می بریم. ما نمی توانیم الکتریسیته و انرژی را ببینیم و غیر قابل رویت است اما می تواند گرما و روشنایی تولید کند. برق یا الکتریسیته همان توان الکتریکی است. الکتریسیته می تواند دستگاه های الکتریکی را به کار بیاندازد و باعث حرکت چرخ های مکانیکی شود. برای اینکه بیشتر با الکتریسیته آشنا شویم و بفهمیم که از کجا آمده است باید درباره ی ساختمان اتم آن ها اطلاعاتی کسب کنیم.

بارهای الکتریکی

اصطلاح های مثبت و منفی مربوط به بار الکتریکی، یعنی کمیت زیربنایی تمام پدیده های الکتریکی است. ذرات دارای بار مثبت در ماده معمولی پروتون و ذرات دارای بار منفی الکترون هستند. نیروی جاذبه بین این ذرات سبب گرد آمدن آنها در واحدهای بسیار کوچک – اتم ها – می شود. وقتی در اتم به هم نزدیک شوند، توازن نیروهای جاذبه و دافعه به علت حرکت الکترون ها در حجم هر اتم کامل نیست. این اتم ها می توانند یکدیگر را جذب کنند و مولکول تشکیل دهند. در واقع، تمام نیروهای پیوند شیمیایی که اتم ها را به صورت مولکول به هم متصل می سازد سرشتی الکتریکی دارد.

 پایستگی بار

در اتم خنثی،تعداد الکترون ها و پروتون ها برابر است، بنابراین بار خالصی وجود ندارد. اگر الکترونی را از اتم جدا کنیم دیگر خنثی نخواهد بود، زیرا در این صورت دارای یک بار مثبت بیشتر از بار منفی خواهد بود و می گویند دارای بار مثبت شده است. اتم باردار را یون می نامند. یون مثبت دارای یک بار مثبت خالص است. یون منفی، اتمی با یک یا چند الکترون اضافی، بار منفی دارد. اجسام مادی از اتم ساخته شده اند، که به معنی تشکیل آنها از الکترون،پروتون و نوترون است. معمولا جسم همان تعداد الکترون دارد که پروتون و در نتیجه به لحاظ الکتریسیته خنثی است. اما اگر اندکی بی توازنی در این تعداد وجود داشته باشد جسم به لحاظ الکتریکی باردار می شود. این بی توازنی بر اثر اضافه و کم کردن الکترون به جسم به وجود می آید. الکترون ها از چیزی به وجود نمی آیند و در درون اجسام جابجا می شوند. بار پایسته است.

هدایت جریان الکتریسیته

مواد را معمولا بر اساس توانایی شارش الکترون ها در داخل آن ها طبقه بندی می کنند. در برخی از مواد، مانند فلزات، الکترون ها می توانند نسبتا آزاد حرکت کنند.این گونه مواد را رسانا می نامیم. الکترون هایی که در یک مکان از ماده به آن منتقل می شوند می توانند به آسانی در سرتاسر ماده حرکت کنند. آب لوله کشی و بدن انسان نمونه های دیگری از مواد رسانا هستند. در سایر مواد، الکترون ها اصلا نمی توانند حرکت کنند. الکترون هایی که در یک مکان از ماده به آن انتقال داده شوند در همان مکان باقی می مانند. این گونه مواد را عایق می خوانیم.

نحوه تولید الکتریسیته

سال های زیادی است که انسان ها برای تولید الکتریسیته و برق از راه های مکانیکی کمک می گیرند و از راه های مختلفی برای تولید برق استفاده می کنند. یکی از این راه ها توربین آبی است. در نیروگاه ها برای تولید برق از توربین ها آبی برای چرخاندن ژنراتورها استفاده می کنند. از نظر اقتصادی این شیوه بهترین روش است ولی چون به سد سازی احتیاج دارد از نظر جغرافیایی دارای محدودیت است. راه دیگری که استفاده می شود توربین های گازی است کار این توربین هامانند کار موتورهای جت است در این توربین ها گازهایی که از سوختن سوخت حاصل می شود انبساط پیدا می کند. راه های دیگر تولید الکتریسیته استفاده از توربین های بخار، و نیروگاه های دارای سوخت فسیلی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا